KSIĄŻKI WSPOMAGAJĄCE ZDALNE NAUCZANIE

 

Aronson E., Człowiek istota społeczna

Berckhan B., Teraz trudno mnie zranić. Sześć strategii suwerennego radzenia sobie ze złością oraz krytyką innych

Davis M., Empatia. O umiejętności współodczuwania

Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole. Co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele

Grün A., Robben R., Ustalać granice – szanować granice. Aby nasze wzajemne relacje były udane

Kellner M. H., Pod kontrolą. Program uczenia nastolatków metod radzenia sobie ze złością

Montana–Czarnawska M., Przyjazne porozumiewanie się – wzajemny szacunek, wzajemna akceptacja, radość z kontaktu

Rosenberg M. B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca

Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi

Vopel K. W., Sztuka opowiadania, sztuka słuchania