Czechowice-Dziedzice, 11.09.2023r.

 

 

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach- Dziedzicach, otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł., co w połączeniu z  wkładem własnym (3 000,00 zł.) organu prowadzącego szkołę, daje  w sumie 15 000,00 zł. na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono nowe książki, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej, przyczyniając się do rozwoju zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży.

Przy tej okazji pragniemy przypomnieć, że w szkole funkcjonuje biblioteka dysponująca wszystkimi podstawowymi lekturami, księgozbiorem naukowym i popularnonaukowym, a także zbiorem książek przygodowych, obyczajowych, sensacyjnych, fantasy. Posiadamy osobną czytelnię ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, z telewizorem, grami planszowymi, półką bookcrossingową i stolikami do pracy własnej uczniów. Każdy uczeń znajdzie w bibliotece miejsce dla siebie.

Aby zwiększyć zainteresowanie książkami, nasza biblioteka organizuje liczne konkursy, wystawy i akcje promujące czytanie. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej biblioteki i bibliotecznym Instagramie. Efekty naszych działań mogą być dużo lepsze, jeśli zechcą nas Państwo w nich wspomóc. Zachęcajcie wraz z nami swoje dzieci do czytania.

Kształcenie nawyku czytania to kształcenie pasji poznawania, a czytanie które: poszerza słownictwo, rozwija wyobraźnię, uczy myślenia, relaksuje i odpręża, ułatwia wysławianie się, podnosi kwalifikacje zawodowe, kreatywność i samoocenę, kształtuje charakter i poprawia pamięć, jest najlepszą drogą do prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka.

 

Nauczyciele-bibliotekarze