Czechowice-Dziedzice, 14.03.2023

 

Szanowni Państwo!

 

21 maja 2021 r. rząd podjął uchwałę o realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, którego rolą jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa Polaków, również poprzez zapewnienie środków finansowych na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Po zapoznaniu się z rozporządzeniem,  złożyliśmy wniosek do organu prowadzącego o przystąpienie Szkoły do programu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

W związku z powyższym rozpoczęliśmy kompletowanie tytułów książek, które wzbogaciłyby zbiory biblioteczne. Do składania swoich propozycji zapraszamy także Rodziców. Można to uczynić korzystając z zakładki „Zaproponuj” na stronie głównej biblioteki. O zakupionych tytułach, a także o podjętych działaniach czytelniczych będziemy na bieżąco informować.

Mamy nadzieję, że zakup książek zgodnych z zainteresowaniami i gustami młodzieży przyczyni się do wzrostu czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

Nauczyciele-bibliotekarze