Propozycje tematów na lekcje wychowawcze z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych- Wpływ mediów na człowieka na podstawie kanadyjskiego filmu dokumentalnego, pt.: „Głupota”

- Naiwność czy desperacja w angielskim filmie dokumentalnym, pt.: „Kobiety na sprzedaż”

- Konflikt dobra i zła w filmie R. Joffe „Misja”

- Honor, odwaga i przyjaźń w filmie „Władca pierścieni”

- Wartość życia i śmierci w spektaklu „Oskar”

- Nasz stosunek do papierosów na przykładzie angielskiego filmu dokumentalnego, pt.: „Kochamy papierosy”

- Kultura amerykańska i japońska w filmie, pt.: „Między słowami” S. Coppoli

- Święta Bożego Narodzenia okazją do zgody - w komedii „Tylko miłość”

- Wyznanie może łączyć, a miłość dzielić – amerykański film, pt.: „Zakazany owoc”

- Studium przestępstwa i kary na tle różnych społeczeństw w amerykańskim filmie dokumentalnym „Zbrodnia i kara na mapie świata”

- Skrzyżowanie różnych stylistyk filmowych na przykładzie filmu, pt.: „Romeo i Julia” B. Luhrmanna

- Czego uczy nas Jan Paweł II – na podstawie filmu „Karol – człowiek, który został papieżem”

- Ludzkie wartości w filmach K. Kieślowskiego na przykładzie „Dekalogu” cz. 1,2,3

- Bezsilność człowieka i kruchość jego szczęścia na przykładzie teatru telewizyjnego „Król Edyp”

- Prawda o powołaniu człowieka w filmie „Pasja”

- Co każdy powinien wiedzieć o przemocy – film edukacyjny „Oni”

- Co każdy powinien wiedzieć o sektach – film edukacyjny „W sidłach”

- Co każdy powinien wiedzieć o narkotykach – film edukacyjny „Życie pod murem”

- Co każdy powinien wiedzieć o alkoholu – film edukacyjny „Obietnica”

- Co każdy powinien wiedzieć o mediach – film edukacyjny „TV story”

- Jak należy dbać o zdrowie – lekcja edukacyjna dla dziewcząt z wykorzystaniem materiałów na CD „Zdrowie kobiety”

- Co wiesz o Unii Europejskiej – lekcja z wykorzystaniem CD „Unia Europejska w pigułce”

- Pamięć i jej znaczenie na podstawie filmu dokumentalnego „Meandry pamięci”

- Dlaczego warto chronić naszą przyrodę – lekcja z wykorzystaniem CD „Siedliska i ostoje ptaków ginących w Polsce”

- Jak będzie wyglądać przyszłość naszej planety na podstawie filmów edukacyjnych „Świat za 5 milionów lat” i „Świat za 200 milionów lat”

- Architektura strzegąca naszego pokoju na podstawie filmu edukacyjnego „10 największych konstrukcji na świecie".