Materiały repertuarowe dotyczące Święta Odzyskania Niepodległości

1.    Krop L., Ta, co nie zginęła… Montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości, [w:] Uroczystości. Scenariusze imprez okolicznościowych, Goleszów, 1999, s. 59-108

2.    Jachimczak B., „Polsko Ty moja”. Scenariusz uroczystości poświęconej rocznicy Niepodległości, [w:] Biblioteka w Szkole, 1991, nr 9, s. 7-9

3.    Jachimczak B., „A gdy wolności przyszedł czas…”. Montaż publicystyki i poezji poświęconej rocznicy Niepodległości, [w:] Biblioteka w Szkole, 1991, nr 9, s. 10-12

4.    Modeńska J., „Wstań, Polsko moja!” Scenariusz uroczystości na Święto Odzyskania Niepodległości, [w:] Biblioteka w Szkole, 1991, nr 9, s. 13-17

5.    Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć…”. Montaż słowno-muzyczny, [w:] Biblioteka w Szkole, 1992, nr 7-8, s. 12-15

6.    Feniks. Montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy Niepodległości, [w:] Biblioteka w Szkole, 1992, nr 7-8, s. 16-18

7.   Szpunar-Jura M., Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości, [w:] Biblioteka w Szkole, 2001, nr 9, s. 29-31

8.   Jachimczak B., W., „Polacy mają w sobie instynkt wolności…” Scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości, [w:] Biblioteka w Szkole, 2008, nr 9, s. 26-28

9.   Buśko W., Maciejko E., Nowakowska G., Święto Odzyskania Niepodległości, [w:] Biblioteka w Szkole, 1996, nr 9, s.12-15

10. Sobieraj G., Scenariusz z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, [w:] Biblioteka w Szkole, 1995, nr 9, s.6-7

11. Pelka W., Teatr Wolnej Myśli "Pod Białym Orłem". Scenariusz spektaklu teatralnego z okazji Święta Niepodległości, [w:] Biblioteka w Szkole, 2018, nr 4, s. 37-41