List otwarty do Rodziców uczniów ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni Państwo!

Pragniemy przypomnieć, że w szkole funkcjonuje biblioteka dysponująca wszystkimi podstawowymi lekturami, księgozbiorem naukowym i popularnonaukowym, a także bogatym działem książek fantastycznych, przygodowych, obyczajowych, sensacyjnych. Posiadamy osobną czytelnię ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, z telewizorem, kącikiem czytelniczym, grami planszowymi, półką bookcrossingową i stołem do pracy własnej uczniów. Każdy uczeń znajdzie w bibliotece miejsce dla siebie. Zachęcajmy więc naszą młodzież do odwiedzania biblioteki szkolnej i korzystania z jej zasobów.

Jako rodzice dorastającego i kształtującego swoją postawę życiową człowieka, z pewnością zdają sobie Państwo sprawę z roli, jaką w tym procesie odgrywa wartościowa literatura. Tymczasem młodzież coraz częściej porzuca lekturę na rzecz telewizji, Internetu lub gier komputerowych, tracąc szansę na lepszy rozwój intelektualny i emocjonalny.

Aby zwiększyć zainteresowanie książkami, nasza biblioteka organizuje liczne konkursy, wystawy, akcje promujące czytanie, bierze także udział w akcjach na poziomie ogólnopolskim. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Efekty naszych działań mogą być dużo lepsze, jeśli zechcą nas Państwo w nich wspomóc. Zachęcajcie wraz z nami swoje dzieci do czytania, proponujcie im mądre i ciekawe książki poszerzające horyzonty i kształtujące zainteresowania.

Kształcenie nawyku czytania to kształcenie pasji poznawania, a czytanie które: poszerza słownictwo, rozwija wyobraźnię, uczy myślenia, relaksuje i odpręża, ułatwia wysławianie się, podnosi kwalifikacje zawodowe, kreatywność i samoocenę, kształtuje charakter i poprawia pamięć, jest najlepszą drogą do prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka.

Nauczyciele-bibliotekarze