Propozycje tematów lekcji- Odpowiedzialność za własne życie – cel i sens życia, koncepcje szczęścia i cierpienia, własna rola i odpowiedzialność człowieka w budowaniu szczęśliwego życia

- Poprawa obrazu własnej osoby i walka z kompleksami – pojęcie temperamentu i charakteru oraz możliwości ich świadomego kształtowania

- Czynniki kształtujące obraz własnej osoby – cechy fizyczne, psychiczne, rola otoczenia

- Polepszenie efektywności działań życiowych i gospodarowania czasem – cele życiowe, możliwości i przeszkody w ich realizacji, rola planowania zajęć

- Patologie życia społecznego – toksykomania narkotyczna, alkoholowa, nikotynowa, lekomania

- Godność człowieka w relacji chłopak-dziewczyna – miłość i jej rodzaje, empatia, „chodzenie” ze sobą

- Rola rodziny w rozwoju osobowym człowieka – korzyści płynące z dobrego współżycia w rodzinie, reguły współżycia pokoleń w rodzinie

- Wejście w życie zawodowe – praca a rozwój człowieka, praca w domu i poza domem, wybór zawodu

- Potrzeby i „zachcianki” – potrzeby, ich rodzaj i wpływ na życie człowieka, granice zaspokajania „zachcianek”, wpływ woli, rozumu i emocji na podejmowanie decyzji

- Rozwiązywanie konfliktów – powstanie, rozwój i sposoby zażegnania konfliktu

- Tolerancja i akceptacja – z czego wynika akceptacja, jakie są granice tolerancji, od czego zależą stosunki między ludźmi

- Co dominuje w stosunkach między ludźmi -obojętność, życzliwość i akceptacja czy wrogość i niechęć- świadectwa młodzieży, debata

- Wkraczanie w dorosłość, obowiązki obywatelskie - dyskusja

- Samodzielne poszukiwanie pracy z wykorzystaniem ofert internetowych

- Radzenie sobie z własną i cudzą agresją –asertywność

- Sekty - problem wieku dojrzewania

- Radzenie sobie ze stresem - rozwiązywanie psychotestu i jego analiza.