Koło Biblioteczne zrzesza uczniów, którzy pragną rozwijać swoje zdolności humanistyczne (pisarskie, recytatorskie, plastyczne i inne) i pogłębiać zainteresowania czytelnicze. Możliwość korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej daje także szansę na zdobycie umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji na określony temat, zapoznanie się z wystawami tematycznymi, miłe spędzanie czasu w kąciku "wygodnego czytania" i na interesujące projekcje poszerzające wiedzę filmową.